Seznam článků

konkretní postup

  • hledání cíle / definování problému (opakovaně do přiměřeného vyjasnění)
    • formulování vize
    • sbírání souvisejících informací
    • vyhodnocení informací a upřesnění či změna vize 
  • rozhodnutí o definování nebo opuštění cíle / problému

komentář:
   zcela klíčový význam má zachování pořadí - nejprve formulování vize a teprve pak v rámci sbírání informací
   ověřování její reálnosti - jde o známou zásadu "napřed definovat CO a teprve potom JAK",
   opačný postup totiž totiž významně omezuje tvůrčí myšlení ve směru k novým nápadům a postupům

ČeV, únor 2017

Komentáře   

0 #1 Vlastimil Čevela 2020-09-27 06:58
- je zřejmé, že pokud existuje základní rozpor v chápání cíle, tak se nedá dojít k užitečnému výsledku ...
- partneři M a K v příkladu však nemají stejnou "váhu", protože K pouze nabízí, ale M má možnost volby, zda přijme nebo nepřijme ...
Citovat