konkretní postup

  • hledání cíle / definování problému (opakovaně do přiměřeného vyjasnění)
    • formulování vize
    • sbírání souvisejících informací
    • vyhodnocení informací a upřesnění či změna vize 
  • rozhodnutí o definování nebo opuštění cíle / problému

komentář:
   zcela klíčový význam má zachování pořadí - nejprve formulování vize a teprve pak v rámci sbírání informací
   ověřování její reálnosti - jde o známou zásadu "napřed definovat CO a teprve potom JAK",
   opačný postup totiž totiž významně omezuje tvůrčí myšlení ve směru k novým nápadům a postupům

ČeV, únor 2017