V tomto článku jde o pokus zjednodušeně popsat jednu z vícekrát vyzkoušených možností, jak lze od obecné "vize" dospět k definování konkretnějšího "cíle" určitého snažení.

Nejprve definuji pojem "vize":
   - podle slovníků cizích slov
          "vidina, zjevení, představa, vidění do budoucnosti, ..."
   - podle "Bussiness encyklopedie" [Management ...] ^ štítek - managementmania.com/cs/vize
            
"... jednoduše popsaná představa žádoucího ideálního stavu v budoucnu ...",
          (dále rozvedeno: fim2.uhk.cz/wikicr/web/index.php/home/7-marketing/218-vize).

Nebudu se zabývat podrobnostmi, ale zkusím navrhnout postup, jak od formulování vize, dospět ke konkretnějšímu definování reálného cíle: 

   1) na počátku si vytvořím nějakou vizi, jako ideální představu budoucího cíle
         - může být i úplně mlhavá, ale musí být dostatečně motivační, tj. dávat nějaký významný smysl
         - v této chvíli ještě nevím, zda je to vůbec možné realizovat, ani jestli to bude mít očekávaný přínos
         - s těmito otázkami nyní vědomě nebudu ztrácet čas a nenechám se takovými pohledy ovlivnit

   2) v další etapě budu "fantazírovat", jak by se předmětná vize dala rozpracovat
         - pokusím se upřesněnit cíl, tj. k čemu všemu by realizace vize mohla být užitečná
         - budu hledat vše podstatné, co by bylo potřeba pro její realizaci
         - ani v této etapě se vědomě nezabývám žádným omezením

   3) teprve nyní dojde k prověřování, zda "náměty", rozpracované ve druhé etapě jsou reálné
         - aby bylo možno postupovat systematicky, zmíněné náměty musí být zaznamenány
         - přednostně je třeba hledat cesty k realizaci námětů a nikoliv důvody, proč to či ono nejde
         - v případě závěru, že některý námět nelze realizovat, je nutné vyhodnotit důsledky na celek.

Výsledkem uvedeného postupu by měl být dostatečně podrobný záznam, aby bylo možno se k problematice dle potřeby vracet a dále s ní pracovat.


Důvody pro důsledné dodržení výše uvedeného postupu:
   - pokud při formulování nového nápadu (vize, náměty) budu vycházet z běžně existujících možností a omezení,
     tak prostě nikdy nic nového nevymyslím

   - jestliže budu mít stále na mysli co je či není možné, tak nemůžu volně "fantazírovat"

   - řada existujících příkladů i vlastní životní zkušenosti mě naučily, že se někdy skutečně dá "přímo hlavou"
     vymyslet věci, které nikoho jiného v okolí zatím nenapadly a úspěšně řeší určitý problém.


ČeV, leden 2018

Komentáře   

0 #3 Vlastimil Čevela 2018-01-26 03:59
... pro řadu lidí může být obtížné zaujetí postoje, který se neshoduje s jejich zažitou nebo akademicky sdílenou představou o nějakém jevu - v takovém případě je vhodné popisované první dvě etapy chápat jako "nezávaznou hru" ...
Citovat
0 #2 Vlastimil Čevela 2018-01-23 13:20
... v článku nejde o žádnou vědeckou či akademickou definicí, ale pouze o pokus vytvořit laicky použitelný návod k systematickému postupu, založený na některých obecně uznávaných principech ...
Citovat
0 #1 Vlastimil Čevela 2018-01-23 11:33
... předkládaný postup si nikterak neklade nárok, že je jediným správným řešením, ale spíše jde o námět do diskuze - jakékoliv komentáře či varianty k tématu jsou proto velice vítány ...
Citovat