Systémovým inženýrstvím kolem využití IT, tedy analýzou a řešením úkolů v oblasti zpracování a prezentace informací s využitím počítače, jsem se profesionálně začal zabývat před mnoha lety. Od roku 1970 ve VS Ingstav Brno, pak až do důchodu ve své firmě a jako „koníček“ mi to pomáhá stárnout do dneška.


   V rámci prog-story se věnuji mj. systematickému modelování informačních toků, které jsou u veřejných služeb klíčové. Širším pohledem totiž vidíme, že veřejní činitelé od starosty a radních malé obce, přes vedení krajů i statutárních měst, až po předsedu vlády, byli na svoje pozice s hlasem rozhodujícím vybráni na základě svobodné volby občanů.  


   Aby byli zvoleni, potřebují důvěru občanů a tu získají pouze tehdy, pokud budou s občany kvalitně komunikovat. Jestliže vedení obce zastává názor, že webové stránky radnice k práci nepotřebuje a vyžaduje vlastní informační systém, ovlivní svým postojem i kolegy a podřízené, kteří s ním budou pracovat přednostně.

 
  Pokud web radnice není přiměřeně využíván vedením i úředníky a přitom korigován jejich bezprostřední "zpětnou vazbou", stane se postupně nezajímavou doplňující povinností, která podle toho bude i fungovat. Nespokojenost občanů s rozsahem a kvalitou informovanosti bude narůstat pomalu, ale časem si také důrazně vyžádá nápravu.

  Modely vycházejí ze zkušeností s realizací řady projektů i webových portálů a z práce v redakční radě městského Zpravodaje. V žádném případě si nečiní nárok na úplnost, ani na jedině správné řešení, ale jsou pokusem o systematický pohled na vybranou problematiku. Připomínky či doplnění jsou proto velice vítány.


Vlastimil Čevela - Modřice, březen 2016 - úprava a doplnění v únoru 2023