Seznam článků

@@@ novinky & komentáře  |  autor: Vlastimil Čevela

zjednodušený systematický popis

účel

 • předložený model popisuje obec z pohledu občana, resp. společenství obyvatel, kteří v obci bydlí
 • vlivy okolí jsou zahrnuty v rámci prvků, které s nimi souvisí (radnice, infrastruktura, ...)

cíle

 • spokojený a přiměřeně kvalitní život obyvatel
 • dobré hospodaření radnice a důvěra občanů ve vedení obce
 • průběžné odstraňování problémů a perspektiva rozvoje

prvky

 • infrastruktura
 • radnice
 • občané
 • problémy
 • rozvoj
 • inf-kanál RO (radnice-občané)
 • inf-kanál OR (občané-radnice)
   

vazby

 • veřejné hodnocení průběžného stavu infrastruktury
 • veřejně průhledné a kontrolovatelné hospodaření radnice
 • veřejně zdůvodňované řídící rozhodování radnice
 • veřejné vnímání a odstraňování problémů 
 • veřejně jasná perspektiva rozvoje

pojmy

 • infrastruktura (vybavenost) - zde v nejširším pojetí vše, co staticky ovlivňuje popisované systémové cíle.
  konkretně technická (sítě), dopravní, informační (vzdělávací), služeb (obchodních, sociálních, zdravotních, ...), pracovních příležitostí, volnočasová (relaxační a rekreační), památková, přírodní, ale i zátěžová z okolí (!)
    
 • radnice - zde řídící orgán obce, který kromě toho též zprostředkovává vazby s okolím,
  konkretně vedení obce, zastupitelstvo a zaměstnanci obecního (městského) úřadu
    
 • občané - model je popsán z hlediska zájmů občanů, kteří v obci bydlí,
  cíle podnikatelů, lidí dojíždějících za prací, návštěvníků či projíždějících nebo okolních obcí mohou být jiné (!)
    
 • problémy - život běžně přináší řadu větších či menších předpokládaných či nečekaných problémů, které tak nebo jinak ovlivňují život v obci - proto je třeba definovat mechanizmus pro jejich aktivní vyhledávání (prevenci)
  a sledování postupu řešení
    
 • rozvoj - nikdy nic není statické a vše se neustále mění - proto je jednou ze základních potřeb občanů, znát perspektivu rozvoje obce, včetně příp. finančích či jiných omezení, proč to či ono zatím nelze realizovat,
  nástrojem k tomu by měl být srozumitelný a reálný výhledový plán, doplněný zásobníkem rozvojových úkolů
     
 • informační kanál RO - představuje technické a organizační řešení pro poskytování informací ze strany radnice směrem k občanům - s jeho pomocí by měly být realizovany všechny informační výstupy (popisované vazby), lze na něj nahlížet jako na velice důležitou veřejnou službu, která by měla být kvalitně poskytována zdarma

 • informační kanál OR - by měl nabídnout technické a organizační řešení pro realizaci zpětné vazby i aktivních námětů, upozornění nebo připomínek ze strany občanů - nejde přitom jen o získání a zaznamenání informací,
  ale i o vytvoření mechanizmu. který zajistí jejich patřičné využití v rámci řízení obce směrem k dosažení cílů

 

ČeV - březen 2015, uprav. červenec a srpen 2017