původní verze 1708-xx jako "zjednodušený systematický model - Životní nároky na dospělého absolventa školy"

účel

 • předložený model popisuje dospělého absolventa studií z pohledu nároků, které na něj klade praktický život

cíle

 • osvojit si a udržet přiměřené pracovní návyky
 • prakticky prokázat nezbytnou samostatnost, spolu s finanční a právní gramotností
 • prakticky uplatnit svoje znalosti, schopnosti a dovednosti k zajištění přiměřeného výdělku

prvky

 • vize a motivace
 • pracovní návyky
 • zákonné povinnosti
 • finanční bilance
 • profesní kvalifikace
 • osobní rozvoj
 • volnočasové aktivity
   

prvky a jejich souvislosti podrobně

 • vize a motivace - mladý člověk by se měl především pokusit samostatně formulovat, čeho chce v dohledné době dosáhnout a proč si vybral zrovna takový "úkol" či "poslání"
    
 • pracovní návyky - pravidelný pracovní režim s přiměřenou dobou věnovanou cílevědomé práci je základním návykem, bez kterého nelze uspět ani v zaměstnání, ani při samostatném podnikání - dalšími pak jsou především dochvilnost, spolehlivost v plnění úkolů i slibů a převzetí zodpovědnosti za svoje konání
    
  občasné brigády, neformální pracovní výpomoc, ani dohody o pracovní činnosti většinou nenutí k pravidelnému pracovnímu režimu a zaměstnavatelé se už z principu budou vyhýbat většímu rozsahu, aby jim nevznikaly náklady na platby pojištění, takže pro získání a upevnění pracovních návyků zpravidla nejsou vhodné
    
 • zákonné povinnosti - vstupem do praktického života vznikají 3 nové, zákonem vyžadované povinnosti - daně, sociální pojištění a zdravotní pojištění - zatímco první dvě se nemusí platit vždy, zdravotní pojištění, které slouží k úhradě základní zdravotní péče musí povinně platit všichni zaměstnanci, osoby samostatně výdělečně činné i osoby bez zdanitelných příjmů, které trvale žijí v Česku
  Zdravotní pojištění slouží k úhradě základní zdravotní péče. Povinně ho platí všichni zaměstnanci, osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) i osoby bez zdanitelných příjmů (OBZP), které trvale žijí v Česku.

  Zdroj: https://www.penize.cz/zdravotni-pojisteni


    
 • finanční bilance - k základním podmínkám samostatnosti patří správné zacházení s financemi v různých životních situacích - nástrojem k tomu je finanční bilance (tok peněz, cash flow), tj. průběžné porovnávání hotovosti a stavu účtu se současnými i budoucími závazky a pohledávkami
    
 • profesní kvalifikace - někteří lidé mají vyhraněný zájem o určitý obor a dle možností se mu věnují už v průběhu studia - jiní se teprve po absolvování rozhodují, co by vlastně chtěli dělat - určitě není nutné pracovat v oboru, který člověk vystudoval, ale přináší to 2 důležité výhody - především si tak může v praxi ověřit, prohloubit a doplnit znalosti, které studiem získal dřív, než je zapomene - kromě toho uchazeč o zaměstní s přiměřenou kvalifikací získá určitě vyšší nástupní plat, než bez ní - získání alespoň minimální praxe ve vystudovaném oboru pak nejen studium praktickým ověřením završuje, ale svědčí o zodpovědném přístupu - takový člověk totiž ukazuje, že si váží své práce a energie, které studiu věnoval
    
 • osobní rozvoj - jedním z důležitých nároků na absolventa je, aby uvažoval i o svém dalším osobním rozvoji a publikované informace ukazují, že zvláště ve vysoce kvalifikačně náročných oborech patří možnosti osobního rozvoje někdy dokonce k více preferovaným požadavkům ze strany uchazečů o zaměstnání, než platové ohodnocení
    
 • volnočasové aktivity - přiměřenou míru volnočasových aktivit, především formou rekreace, relaxace nebo sportu je vhodné považovat nejen za nezbytnou součást kvalitního života, ale i jako důležitou podmínku sociálního začlenění, navázání vtahů k budoucímu založení rodiny a ochranu před škodlivými vlivy závislosti na izolaci v pouze virtuální komunikaci či workoholizmu
    

další návaznosti a komentáře autora modelu

 • prezentovaný model popisuje pouze obecné nároky, které praktický život klade na každého člověka
 • v návaznosti na definování "vize" je pak třeba v dalším kroku podobným způsobem vytipovat všechny prvky (faktory), které podstatným způsobem mohou ovlivnit její realizaci
 • přitom je nutno rozlišovat, co lze svojí aktivitou nebo svým rozhodnutím ovlivnit (vnitřní prvky a vazby) a co je dáno z vnějšku a tedy to ovlivnit nelze (vazby na okolí)


ČeV, srpen 2017