starší zjednodušená verze - referenční model systematického pohledu (SP):

OBEC, jako místo pro život

 1. SOUVISLOSTI
  1. Nadřízené orgány a legislativa
  2. Infrastruktura okolí
  3. Sousední obce
      
 2. PODROBNOSTI
  1. Infrastruktura
  2. Radnice
  3. Občané
  4. Ošetření problémů
  5. Ošetření perspektivy
      
 3. KOMENTÁŘE
  1. SP je zpracován z hlediska zájmů občana, resp. společenství obyvatel, kteří v obci bydlí.
      
  2. Účelem SP je najít a pojmenovat vše podstatné, co ovlivňuje dosažení cíle, kterým je spokojený a přiměřeně kvalitní život obyvatel obce.
      
  3. Z pohledu občana lze za hlavní potřebné podmínky považovat
   1. srozumitelně zdůvodněné rozhodování a dobré hospodaření radnice
   2. důvěru ve vedení obce
   3. průběžené ošetřování problémů a jasná perspektiva

 

Infrastruktura

 1. SOUVISLOSTI
  1. Jako "infrastrukturu", tj. vybavenost, se zde pokusíme shrnout, co v obci staticky existuje a ovlivňuje život občanů.  
      
 2. PODROBNOSTI
  1. Informační infrastruktura
      
  2. Technická infrastruktura
      
  3. Infrastruktura služeb
      
  4. Pracovní příležitosti
      
  5. Volnočasové možnosti
      
      
 3. KOMENTÁŘE