systematický popis úspěšně realizovaného informačního systému


účel

 • informace pro cílové skupiny uživatelů
  • rodiče a žáci
  • vedení a personál školy, zřizovatel a nadřízené orgány
  • veřejnost

charakteristika prvků a vazeb

 • struktura informací o škole se dynamicky mění každý školní rok - kolektivy žáků určité věkové kategorie nově přicházejí a odcházejí nebo se posouvají do vyššího ročníku
 • v návaznosti na počty dětí i různé možnosti pro doplňující aktivity se každý školní rok mění struktura tříd i zájmových kroužků, kolektiv vyučujících i jejich přiřazení jako třídních učitelů
 • dění ve škole charakterizují různé akce i zajímavosti v rámci výuky - probíhají v časovém sledu a jejich dokumentování by mělo umožňovat sledování života dětí ve škole nejen v rámci jednoho školního roku, ale v průběhu celého období, kdy navštěvují školu
 • z hlediska zpracování se vyskytují tři typy informací
     A - trvalé dokumenty školy (mění se minimálně a jen čas od času)
     B - operativní informace v souvislosti s provozem školy (plány akcí, jídelníček, termíny volna, ...)
     C - dokumenty o životě ve škole v časovém sledu (náměty k výuce, zprávy o akcích, fotografie, ...)
 • děti v základní škole a zvláště na nižším stupni, ještě většinou nejsou schopny samostatně tvořit dokumenty o životě ve škole, takže tato práce zůstává na pedagogickém sboru


podmínky, rizika a konkretní realizace

 • projekt je navržen pro jednosměrnou prezentaci informací ze školy směrem do jejího okolí
 • informační toky z okolí do systému školy se předpokládají individuálně mailem, telefonicky, osobně
 • klíčovou záležitostí pro aktuálnost a úplnost akcí v kalendáři událostí je rozhodnutí vedení školy,
  že prezentování těchto informací na webu považuje za jediný oficiální plánovací kanál ze strany pedagogů
 • ve škol. roce 2015/2016 byla jako externí subsystém doplněna "Schránka důvěry" - viz odkaz dále

 • riziko - při přechodu na systém Drupal v r. 2011 bylo povolena ukládat příliš velké foto (4 MB), což do r. 2014 vedlo k rychlému zaplnění paměti, takže byl limit nadále snížen na 2 MB
 • riziko - příspěvky do systémů volně vkládá řada lidí (pedagogové, jídelna, sdružení rodičů, ...), kteří mají jako autoři stejná práva - důležité je, aby dodržovali nějaká jasně stanovená pravidla (např. žádné .DOC, ale PDF - nezadali nevhodné zařazení do kategoriií a pod.)

 • jedná se o konkretní realizaci projektu www.zsmodrice.org, který vytvořil autor tohoto článku,
  ve spolupráci s vedením a pedagogy ZŠ Modřice
        1. verze s vlastním programovým vybavením Text Builder 3 - ČeV funguje od šk. roku 2008/2009
        2. verze v Drupalu ve spolupráci s programátorem poskytovatele RedWeb s.r.o. od škol. roku 2011/2012


ČeV - září 2015