systematický popis realizovaného redakčního sytému na webu obce


charakteristika prvků a vazeb

  • model popisuje tradičně vydávaný obecní měsíčník, který kromě materiálů z radnice publikuje příspěvky od poměrně stabilního okruhu několika desítek různých přispěvatelů
  • všichni přispěvatelé, včetně zastupitelů, členů vedení města a úředníků radnice zadávají svoje příspěvky on-line přes formulář na webových stránkách
  • přispěvatelé nejsou registrovaní, ale na formulářích jsou povinně uváděny kontakty (vždy jméno, mail a telefon), takže autora příspěvku je v případě potřeby možno ověřit
  • příspěvky jsou na serveru ukládány v interní složce příslušného měsíce, ke které mají pod heslem přístup všichni členové redakční rady a pracovnice externí tiskárny, která si jednotlivé příspěvky postupně stahuje a po uzávěrce zalomí příslušné vydání do formátu PDF - ten pak on-line předloží redakční radě pro první korekturu
  • souhrn připomínek a doplňků ke korektuře ve formě on-lin komentářů koordinuje editor vydání, tj. jeden ze členů redakční rady, který je pro dané vydání také partnerem pro tiskárnu, vydavatele (radnici) i přispěvatele - ve funkci editora vydání se všichni členové redakční rady pravidelně střídají
  • editor vydání také rozhoduje o ukončení připomínek k provedení opakovaných korektur i o závěrečném povolení k tisku - kromě odborné spolupracovnice tiskárny se na přípravě vydání nepodílí žádný profesionální redaktor
  • po uvolnění vydání k tisku je příslušné vydání ihned zveřejněno na webu radnice a zpravidla během 1 až dvou týdnů vytištěno a expedováno v papírové formě do všech domácností ve městě

 
jedná se o konkretní realizaci projektu, který vytvořil autor tohoto článku, ve spolupráci s programátorem poskytovatele ReWeb s.r.o. a členy Redakční rady Zpravodaje Modřice v roce 2011 v systému Drupal a v době publikování tohoto popisu (2015) byl systém stále dle uvedených principů úspěšně v provozu
     http://www.mesto-modrice.cz/obcan-urad/zpravodaj/archiv 
     www.mesto-modrice.cz/urad/zpravodaj - zadávání příspěvků

ČeV - březen 2015