systematicky zpracovaný rámcový návrh informačního systému


charakteristika prvků a vazeb

  • téma je předmět zájmu, který se vyvíjí v čase
    (technický obor, prakticky každý rozvojový projekt, řešení určitého problému, námět na opatření, kauza diskuze či sporu, ...)
  • téma lze sice lze pojmenovat stručným názvem. ale v souvislosti s časovým vývojem se případně může sledovaný jev méně či více měnit - proto je vhodná jednoznačná identifikace pořadovým číslem
  • téma je vhodné sledovat po etapách, tj. časových úsecích, které se dále mohou členit do postupně návaznych kroků - událostí
    (např. v etapě-a je námět předložen, pak posouzen a je rozhodnuto o jeho dalším osudu - v etapě-b, která může následovat za delší čas je pak k námětu zpracován příslušný projekt, atd, ...)
  • událostí může být třeba i uvedení argumentů z určitého konkretního pohledu pro nebo proti sledovanému námětu, nebo rekapitulace dosavadního průběhu k určitému datu
  • podmínky, ve kterých je téma sledováno se mohou časem změnit, takže souhrnné uchovávání informací po etapách a událostech je je důležité pro celkový pohled na téma

návrh byl částečně realizován zveřejňováním dílčích informací o tématu v tištěném měsíčním zpravodaji obce, ale k realizaci na webu nakonec nedošlo - - -

 
ČeV - březen 2015