systematický rámcový popis realizovaných webových stránek


charakteristika prvků a vazeb

 • akce je událost, identifikovaná termínem konání, místem a pořadatelem
  (koncert, veřejné vystoupení, sportovní zápas nebo turnaj, pracovní soustředění, výlet, dovolená, ...)
 • akce se připravuje i avizuje v časovém předstihu,
  aby s ní aktivní i pasivní účastníci mohli předem počítat
 • svědectví o akci a jejím konání je uchováváno v uložených dokumentech
  (papír, foto, audio, video, ...)
 • na akci může spolupracovat více partnerů
  (organizátorů, účinkujících, sponzorů, ...)
 • akce může mít různou náplň, zajímavou z různých pohledů
  (téma, navštívená či popisovaná lokalita, repertoár, ...)


příklad konkretních projektů, navržených autorem tohoto článku,
které jsou ve spolupráci s dalšími zúčastněnými v různém stavu realizace - - -

   1 - Modřické koncerty na radnici - úplná historie od roku 2002, postupně jsou doplňovány detaily
   2 - Folklorní kroužek města Modřice - úplná historie od roku 2011 - realizováno
   3 - Pěvecký sbor Modřice - úplný seznam akcí od roku 1998, postupně jsou doplňovány detaily


ČeV - listopad 2015 a červenec 2018