celek
     |  Internet  |

vazby
   <|  celosvětově nabízená služba pro práci s daty
           (ukládání, přenos, čtení, vyhledávání aj. ...)
   >|  pro její fungování je nutná elektrická energie
   >|  funguje podle jednotných celosvětově platných pravidel
           (protokoly, programátorské nástroje pro tvorbu stránek, ...)

prvky
   @  technické vybavení
           - velké počítače s rozsáhlou pamětí pro uložení dat (servery)
           - koncová zařízení pro uživatele (malé počítače, tablety, mobily apod. ...)
           - síťové propojení a ovládací programy ...

   @  data
           - texty, obrázky, zvuky, videa a další technicky zaznamenané informace (např. programy aj. ...)

   @  uživatelé
           - uživatelé služby e-mail a dalších komunikačních nástrojů (sociální sítě jako facebook aj. ...)
           - instituce a lidé, kteří vytvářejí, ukládají a využívají data ke své práci, vzdělávání nebo zábavě
           - automatické roboty, které data prohledávají a vyhodnocují     

cíle
   - pracovní příklad využití modelu pro systematický výklad určitého pojmu
   - cílem je bez neznámých pojmů na modelu vystihnout vše podstatné:
        a) vazby na okolí ve kterém | internet | existuje,
               <|  výstup = účel, k čemu jako služba slouží
               >|  vstupy = co k fungování této služby je potřeba z okolí
        b) prvky jako dílčí části @, které požadované chování internetu charakterizují,
            resp. faktory či vlastnosti, které ovlivňují, jak internet vlastně funguje
   - informace v odstavcích celek-vazby-prvky by měly stačit k vysvětlení pojmu úplnému laikovi,
     např. dítku na nižším stupni základní školy nebo člověku, který s internetem nikdy nepracoval

komentáře
   - netvrdím, že je to jediná možná forma výkladu pojmu "internet", ale myslím, že je použitelná ...
   - rád zveřejním jakýkoliv alternativní výklad
   - samozřejmě přivítám jakékoliv výhrady, komentáře a náměty k diskuzi

Vlastimili Čevela, Modřice 13. března 2019
 

Komentáře   

0 #3 Vlastimil Čevela 2019-03-15 07:04
jako autora výkladu mě zajímají především odpovědi na tyto otázky:

1) zda jsem v odstavcích celek-vazby-prvky na něco důležitého nezapomněl anebo že něco z toho není dostatečně jasné

2) zda jsou předložené informace pro výklad pojmu dostatečné

za konkretní odpovědi i jakýkoliv jiný komentář předem děkuji ...
ČeV
Citovat
0 #2 Vlastimil Čevela 2019-03-15 06:14
ad VV ...

máš určitě pravdu, že pro našince, kteří si už něco pamatujeme, se internet už při trochu "poetickém pohledu" nutně musí jevit, jako něco "šíleného ...", "nadpřirozeného ..." a "naprosto neuchopitelného ..." i v tom, že jako matematik, uvažuješ o kardinalitě složitosti, která v tom určitě je ...

tak to ale nemůžu vykládat ani malému dítku, které to považuje za běžnou samozřejmost a bude chtít vědět, jak to funguje, ani babičce, která si k tomu poprvé sedla (určit takové ještě jsou), protože ta zas by mě s tím taky mohla vyhnat jako "antikrista ... " ... :o)

máš určitě pravdu, že názvy "celek-vazby-prvky" v předložené pracovní verzi by laika určitě mátly - pokud by se takový výklad pojmu měl objevit v nějakém lexikonu, musely by odstavce být pojmenovány jinak nebo informace v textu upraveny tak, aby tam nadpisy ani nemusely být ...

v každém případě velký dík za jiný úhel pohledu ...
ČeV
Citovat
0 #1 Vladimír Vérosta 2019-03-15 05:40
připadá mi to hodně převerbalizované a ten začátek "vazby" se mi zdá hodně nesrozumitelný.

Asi by bylo nejlepší, kdyby ses pokusil to svoje vyjádřít daleko a daleko střídměji,
navrhoval bych formu, která povoluje jednu jedinou větu, např. max. 16 slov,
člověk se pak daleko snadněji dostane k jádru věci, které pak ovšem může rozpracovat.

Co je to internet??

Internet spojuje každého člověka s kýmkoliv a to kdykoliv si vzpomeneme.
Internet mi pomůže zveřejnit fotografie tak, že je může vidět a ohodnotit kdokoliv!
Internet je nejkrásnějším důkazem Božího milosrdenství.
Pomocí internetu se dokážeme s kamarády rychle a efektivně domluvit kdy a kde se potkáme.
Největší množství užitečných informací je dnes obsaženo na internetu.
Kdykoliv něco nevím nebo si nejsem jistý, tak si to ověřím na internetu.
Moderní vzdělání dnes není myslitelné bez využití internetu.
Internet je dnes přítomen v každém lidském obydlí.
atd. atd. :-))

vracím se ještě k naší nedávné osobní diskuzi ...

problém je v tom, že na světě existují věci jednoduché a věci složité.
Věci jednoduché se dají vysvětlit jednoduše, to ano,
ale věci složité se jednoduše vysvětlit nedají ani kdyby čert na koze jezdil!
Z důvodu přirozených rozdílů v této, říkejme kardinalitě složitosti
se třeba dítěti dá lehce vysvětlit princip deskové hry "Člověče, nezlob se".
Pokud označíme kardinalitu složitosti této hry číslem 1, tak kde je z tohoto
pohledu desková hra "šachy"? 50? 100? 1000?

Ano, je správné najít co nejjednodušší metody vysvětlování světa okolo nás, ale
složitost vysvětlení bude, musí z principu být, alespoň tak složitá jako předmět,
který vysvětlujeme. Ne?

Složitost internetu třeba je dnes asi už někde na úrovni, kterou neobsáhne žádný smrtelník,
na internetu už totiž všechno řídí, spravuje a usměrňuje sám Bůh Gúúgl a s ním se my
lidští červi srovnávat nemůžeme!! :-))))

VV
Citovat