1)
     |  Internet - SEE: svět kolem nás |

2)
   <|  k čemu slouží
           - celosvětově nabízená služba pro práci s daty
             (ukládání, přenos, čtení, vyhledávání aj. ...)

   >|  obecné podmínky
           - funguje podle jednotných celosvětově platných pravidel
             (protokoly, programátorské nástroje pro tvorbu stránek, ...)

3) z čeho se skládá
   @  technické vybavení
           - velké počítače s rozsáhlou pamětí pro uložení dat (servery)
           - koncová zařízení pro uživatele (malé počítače, tablety, mobily apod. ...)
           - síťové propojení a ovládací programy ...
        rizika
           - v některé oblasti nemusí být k dispozici poskytovatel napojení do sítě a internet pak není dostupný
           - nejenom počítače a sítě, ale i koncová zařízení potřebují zdroj elektrické energie (např. baterie)

   @  data
           - texty, obrázky, zvuky, videa a další technicky zaznamenané informace (např. programy aj. ...)
         rizika
           - některé informace na internetu nemusí být pravdivé a mohou být i záměrně zkreslené
           - jsou státy, ve kterých jsou některé informační služby (sociální sítě) omezeny a přístup blokován 

   @  uživatelé
           - uživatelé služby e-mail a dalších komunikačních nástrojů (sociální sítě jako facebook aj. ...)
           - instituce a lidé, kteří vytvářejí, ukládají a využívají data ke své práci, vzdělávání nebo zábavě
           - automatické roboty, které data prohledávají a vyhodnocují     

4)
   - model rámcově a bez odborné terminologie popisuje fungování internetu
   - použité formulce by měly poskytnout základní informace, srozumitelné i pro laika
   - odstavce 2) a 3) by mohly sloužit jako osnova k případnému výkladu

5)
   - předpokládá se diskuze nad modelem a příp. úpravy

 

ČeV - Modřice, 19. března 2019
verze 1903-19