<< vzpomínky v Almanachu VÚMS ^ - Jan Blatný, "VÚMS a Fakulta elektrotechnický VUT Brno", vybrané první 4 s.

www.fit.vutbr.cz/FIT/history/history86 - autor: Jan Blatný - k zahájení škol. roku 1985/86 - (www.fit.vutbr.cz/FIT/history) .e.