www.fit.vutbr.cz/FIT/history/history86 - autor: Jan Blatný - k zahájení škol. roku 1985/86 - (www.fit.vutbr.cz/FIT/history) .e.