podnikové aplikace HZD i VTV /

   "... Počítač Datasaab model D21 byl do podniku dodán během léta 1970. Švédské kamióny postupně dovezly jednotlivé části do investičního skladu, odkud pracovníci nádvorní čety v přesně specifikovaném pořadí podle dálnopisu nastěhovali do chodby před výpočetní středisko. Sál počítače a potřebné další prostory vznikly adaptací původně kancelářských prostor v přízemí hlavní správní budovy podniku.

   Pak vzápětí přijeli v neděli švédští technici. Během týdne nastěhovali jednotlivé části počítače na sál, propojili je, prováděli dílčí testy a v pátek odpoledne provedli celkovou zkoušku. Počítač byl protokolárně předán podniku TOS Kuřim k používání 20. 8 .1970.

   Je potřeba podotknout, že v té době instalace a oživování počítačů typu EC 1021 tuzemské výroby nebo počítačů EC 1030 sovětské výroby trvala běžně několik měsíců (někdy i déle než 6) a po předání do rutinního provozu se tyto počítače zastavovaly po několika hodinách chodu a potřebovaly často náročnou opravu. Počítač D21 od svého spuštění pracoval s 98% spolehlivostí! To byla také velká výhoda pro podnik! Přitom v důsledku téměř dvou a půl roční přípravě byl počítač využíván okamžitě ve dvousměnném provozu. To se často nezdařilo podnikům, které neměly možnost na nějakém jiném počítači připravovat programy a pak vlastně začaly s přípravou až po spuštění počítače, který pak byl delší dobu využíván jen z části, což u tak drahé investice nebylo správné. ..."

citace z:
>>>  1965-1985 / Začátky AIS v TOS Kuřim a Datasaab D21 - [Lacko] ^^^ štítek

ČeV, září 2017