účel rubriky     >>>

 • poskytnout základní informace o tištěných publikacích s tématikou "prog-story" a o jejich uložení tak, aby je bylo možno fyzicky vyhledat - (periodika jsou v rubrice E / (s) historické akce a časopisy)
 • do rubriky jsou postupně s budováním expozice zařazovány především historické publikace ze 20-tého století,
  z následných let pak spíše výběrově ...
 • současně rubrika slouží též jako rozcestník pro on-line přístup k publikacím, které byly digitalizovány (sborníky, příručky, ...) - podrobnosti >> popis formátu řádku dále

formát rubriky

 • stránkovaný seznam s volitelným počtem odkazovacích řádků a číslováním stránek na dolní liště
 • celkový počet řádků není omezen, tj. rubrika je trvalá, bez následné archivace
 • řádky jsou řazeny vzestupně dle data vydání (, druhu a názvu) publikace, na kterou odkazují

formát odkazovacího řádku v seznamu

 • datum vydání publikace ve formátu RRRR s označením druhu (kniha, příručka, sborník, ...)
 • název, shodný s názvem prvku, na který odkazuje  
 • / pokud na konci řádku není poznámka *f.., odkaz směřuje k on-line prohlížení
 • / když je na konci řádku poznámka *f1, *f2, ... prvek je dostupný pouze fyzicky,
    odkaz pak směřuje na vizitku s charakteristikou prvku a informacemi o jeho fyzickém uložení 

obsah vizitek - katalogových lístků publikací

 • xxx

ČeV - říjen 2015
ATUÁLNÍ NOVINKY - komentáře