dle způsobu pořízení

 • struktura stránek a redakční texty 
  datový obsah vytváří redaktor - vývojové etapy, tématické prohlídkové okruhy, panely, propojení
 • autorské texty 
  redaktor vytvoří článek dle názvu navrženého autorem, datový obsah vkládá autor bez redakčních úprav,
  autor navrhne a redaktor schválí přiřazení článku k obsahově souvisejícím panelům prohlídkových okruhů
 • původní historické dokumenty v datovém fondu expozice
  původní texty, obrázky, databáze (sborníky TSW a Programování Ostrava)
 • nově vytvořené odvozené dokumenty v datovém fondu expozice
  rešerše, citace, souhrny atd, ...
 • odkazy na on-line a ostatní externí zdroje informací
  odkazy na webové stránky, knihy v knihovnách, on-line i fyzické expozice, ...
 • náměty a příklady k praktickému programování 
  zatím jako postupně tvořený pilotní projekt
 • doplňující komentáře k výše uvedenému
  zatím se ověřují vhodné možnosti