@@@  |  PRŮVODCE  |  obsah: - angažovanost v souladu s cíli expozice

   - historické vzdělávací instituce, podniky, výzkumné ústavy a další firmy, včetně akcí a dobových periodik
   - souhrnné světové webové stránky a on-line literatura s tématikou programování, VT a souvisejících oborů
   

ČeV - listopad 2020