postup

 • namátkově zkontrolovat odkaz z obsahu na vizitky příspěvků
 • na jménech autorů zrušit odkaz a doplnit autorův štítek (pokud není)

postup - výsledek dle vzoru 1984

 • zkopírovat a vložit příslušný bloček z odkazu @^
 • zrušit odkazy na témata (klíčová slova)
 • témata (klíčová slova) zobrazit kurzívou
 • podle klíčových slov doplnit štítky s názvy témat
 • doplnit štítky se jmény autorů *D/..." a organizací "*E/..." (zrušit příp. odkaz na jméně autora)
 • přes štítek najít vizitku autora a doplnit na ni štítek s organizací 
 • @téma (klíčová slova), jména, organizace pro které případně není štítek (předřadit znak "@")

orientace v expozici (formou rozhovoru a zadávání úkolů)

 • přihlášení a odhlášení
 • najít sbírku on-line sborníků
 • využívat full-textové vyhledávání - (příp. v názvu .m. pracovní poznámky)
 • využívat rozbalovací nabídku prohlídkovách okruhů
 • využívat Mapu stránek

práce s editorem - záložka "Obsah"

 • otevřít, upravit článek, uložit
 • kopírování Ctr+C,X,V
 • odkazy na články a na nabídky
 • vytvoření nového článku

práce s článkem - záložka "Možnosti zveřejnění"

 • přesun do koše - "Stav / V koši"
 • připojení 1 nebo více štítků - "Štítky"

<<<  sborníky

potřebné náležitosti - postupovat dle dále uvedeného pořadí činností (!) - (kalkulace s vizitkami)

 • jako 1. řádek článku napsat nadpis (Heading-1) shodně s rozbalenou nabídkou vpravo a Enter
 • zkopírovat řádek z celkové tabulky, smazat předsazené pořadové číslo a napsat ho znovu do tabulky
 • z původních textů v záhlaví zůstane za tabulkou pouze
  ISBN ... (pokud je uvedeno) a za čárkou za ním datum konání (pokud je uvedeno),
  pod datem konání bude pokračovat nový odstavec "Příspěvky:"
 • v řádku tabulky doplnit odkazy na předchozí a následující ročníky (<<< rrrr >>>>]
 • k článku je dále potřeba přiřadit následující štítky:
  • exponáty fyzické - publikace
  • exponáty virtuální
  • E / Programování a Tvorba SW
  • E / Technické muzeum Brno
  • podle 3. sloupce zprava v tabulce (pro 2013 a 2014 nic):
   • DT Ostrava
   • Tanger Ostrava
   • VŠB TU Ostrava

<<<  sborníky

postup

 • změnit odkaz na "URL / Browse / Folder / Dokumenty / Programování - TSW / ročník / ..."
  předp. 10 změn / 3 min, tj. 48*3~150 min + kontrola = 180 min, tj, 3 hod
 • odkaz odpovídá poř. číslu příspěvku a bude v novém okně
 • po dokončení každého ročníku provést kontrolu správného přiřazení

(!) splnění tohoto úkolu je nutnou podmínkou pro realizaci shodných ročníků v úkolu "e"

<<<  kategorie ročník 1976, analogie 1975 - vzor uložení a zobrazení náhledů foto

zadání

 • seznámení s free foto-editorem GIMP pro Win i Linux (5h)
 • výběr, příp. přejmenování a úprava foto k jednotlivým sborníkům
 • uložení foto na server prog-story
 • vytvoření náhledů s odkazy v článcích s obsahy sborníků

výsledek dle vzoru 1984

zadání:

 • ke jménu autora (autorů) příspěvku doplnit odkaz na jeho vizitku (stejné okno),
     / příp. štítek autora zrušit
     / příp. poznámku "@" smazat
 • do vizitky autora doplnit odkaz na vizitku příspěvku (stejné okno) - viz formát ve vzoru,
     - název v závěru řádku shodný s názvem kategorie příspěvku,
     - původní odkaz na vizitce ponechat, řazení nových odkazů dle roků sestupně,
     - do vizitky autora doplnit štítek firmy (pokud tam už není) - !!!