... povinná náležitost [systematického] modelu v odstavci 1) ...

    stručné pojmenován originálu a úhlu pohledu, pro který je tvořen model, současně je to „název modelu“, takže může mít max. rozsah pouze 1 řádek a další potřebné podrobnosti je třeba v rámci modelu příslušně rozvést v odstavci 4) cíle ...

    „celek“ je tedy „myšleným výběrem z originálu“, ke kterému se vztahují modelované „vazby, prvky, motivace, čas a rizika“ ...

   každý „celek“ je nutno chápat jako „prvek“ v rámci širšího modelu na obecnější vyšší úrovni a obdobně všechny jeho prvky jsou na podrobnější nižší úrovni modelovány jako celky ...

ČeV, duben 2019