... podstatná vlastnost celku, zkoumaná v rámci SM a popsaná ve výsledném modelu ...

   při modelování procesu, výkladu nebo projektu, jehož námětem jsou nějaké změny stavu, musíme vždy počítat s tím, že realizace nebo prosazení změny vyžaduje nějakou energii či motivaci, kterou je třeba výslovně zmínit a zhodnotit její reálnost a míru rizika jejího selhání ...

   motivace může být pozitivní ve formě odměny nebo negativní ve formě hrozby nějakou sankcí, ale třeba i vážným negativním důsledkem, když se navrhovaná změna neuskuteční …

   nejúčinnější, avšak nejobtížnější je osobním přístupem získat lidi k sounáležitosti s projektem …

ČeV, duben 2019