... modelování je vytvoření zjednodušené reprezentace skutečnosti nebo učitého námětu ...

jedná se o běžně rozšířené postupy ve všech oborech lidské činnosti, od dětských modelů až po matematické simulace složitých jevů či procesů (. er - Modelování, simulace a matematika) Čev, duben 2019