... podstatná vlastnost celku, zkoumaná v rámci SM a popsaná ve výsledném modelu ...

   při každém modelování je nutno analyzovat i míru rizika, že věci nemusí fungovat tak, jak se předpokládá, podmínky nemusí být splněny, motivace ke změnám není dostatečně účinná apod. ...

   při modelování projektů s návrhy opatření nebo změn je velice důležité jako rizika výslovně uvádět též možné negativní důsledky, pokud předložené návrhy nebudou realizovány ...

ČeV, duben 2019