text ve formátu PDF - autor Vlastimil Čevela, verze 1903-26, 2 s.

důležité poznámky !!!:
... v PDF textu uvedené případové studie jsou podány částečně "beletrizovaně", ale systematické modely budou vždy znamenat  "suchý výčet" nebo velice zhuštěně stručný a věcný popis "všech podstatných vazeb na okolí a zobecněných prvků", které na dané úrovni podrobnosti zkoumání mají "určující vliv na dosažení požadovaného cíle" ...

... ona je to totiž svým způsobem pouze "pracovní osnova, složená ze stručných faktů", protože hlavním cílem vytvářeného modelu je "aby se na nic podstatného nezapomnělo" a musí to být zhuštěně pohromadě prezentováno tak, aby se nad tím dalo diskutovat o všem, co je podstatné, záleží pak na souvislostech, tj. jak jsou účastníci prezentace obeznámeni s originálem, zda bude model obsahovat mapové, fotografické či jiné přílohy ..."

... model jako takový totiž nemá být předmětem nějakého populárního publikování, ale může samozřejmě být pro něj důležitým podkladem, stejně tak jako ho lze užitečně použít pro výklad pojmu, podstaty problému, jevu nebo námětu, jeho výhodou totiž je právě stručnost vyjádření, které sice muselo být velice pečlivě a přesně připraveno, ale není náročné na zaznamenání, takže je lze snadno a levně rozmnožit nebo opsat z tabule ...

 

ČeV, březen 2019