text příspěvku - autoři: Jan Blatný, Vladimír Drábek, Zdeněk Kotásek, Petr Svoboda - 16 s.
převzatá kapitola 1.3 z publikace:
   >>>  2012 - FIT VUT v Brně - (výročí 10 let) - [Blatný] ^^^ štítek

   Pracovníci Katedry samočinných počítačů na FE VUT v Brně vždy usilovali o to, aby katedra byla vybavena kvalitní výpočetní technikou. Ta se používala pro výukové a výzkumné účely. Běžná praxe byla taková, že studenti v předmětech zaměřených na výuku programování a programovacích jazyků řešili konkrétní problémy, tzn. tvořili programy a jejich funkčnost pak prokazovali na konkrétní výpočetní technice. ...

vizitka: Miroslav Linhart - červenec 2016

citováno:
   <<<  1962 ... 1968 - Funkční vzorek E1b - Zbrojovka a VUT Brno - [Blatný] ^^^ štítek