vývoj a výroba VT, výuka a na VŠ /

   "... Počítač E1b byl po stránce logické výborně a moderně koncipován. (Srovnatelný reléový počítač fy Zusse z Německé spolkové republiky /NSR/ byl sériový, a tím mnohem pomalejší.) Jeho spolehlivost však byla do značné míry poznamenána málo spolehlivou použitou součástkovou základnou.

   Tak např. základní stavební prvek aritmetické jednotky – 4kontaktní polarizované relé byl vývojový vzorek závodu
Nisa v Proseči; tištěné spoje a konektory (včetně zlacení) zápisových a čtecích obvodů paměťové jednotky byly
realizovány jako vývojové vzorky v ZJŠ Brno. Rovněž klávesnice ovládacího stolu s V/V jednotkami: snímačem
a děrovačem pásky. Také elektrický psací stroj byl funkčním vzorem. Elektronky E88CC (triody s velmi strmou
charakteristikou nezbytnou pro funkci klopných obvodů) pocházely od fy Siemens a jejich dovoz do socialistických
států podléhal embargu. Vlastní paměť počítače – bubnová – se realizovala včetně nástřiku magnetické vrstvy
v pokusné dílně ZJŠ Brno. ..."

citace z:
   >>>  1962 ... / Prehistorie FIT VUT - Využívání výpočetní techniky - [Blatný] ^^^ štítek
   >>>  1946 ... / Počátky výzkumu matematických strojů na našem území (mj. foto) - [Klapka] ^^^ štítek

ČeV, září 2017