redakční článek, 2 s. 

xc (foto 9323 vpravo pod čarou), xd (foto 9324 vlevo)

xc

xd