Josef Škoda a kolektiv pracovníků ÚVT Tesla Pardubice, 4 s.

30b, 31, 32, xb (foto 8685 vpravo)

redakční článek a foto, 2 s.

redakční článek a foto, 2 s.

xd (foto 8686 vlevo, pravý sloupec), xe (foto 8686 vpravo)