Miloslav Brázda, 2 s.

01b, xf (foto 8686 vlevo, levý sloupec dole)

01b

xf