Miloš Holas, Karel Vrána - ČSAV, Vývojové dílny Praha, 5 s.

20, 21, 22, 23, 24a

20

21

22

23

24a