Josef Škoda a kolektiv pracovníků ÚVT Tesla Pardubice, 4 s.

30b, 31, 32, xb (foto 8685 vpravo)

30b

31

32

xb