Rastislav Turza - Tesla Orava, VVL Žilina, 3 s.

18a, 19b, 20a

18a

19b

20a