29/36 - text příspěvku - Jan Pokorný, Jindřich Černohorský / VŠB-TU Ostrava, Václav Król / Slezská Univerzita - 5 s.