35. <<< 2009 >>> Ostrava - EF VŠB-TU 21 příspěvků 161 stran 65 výtisků EF VŠB-TUO - - -

20. 5. - 22. 5. 2009

2009 1 2009 3 2009 4 2009 5 2009 6

 

Příspěvky:
 1. Implementace Identity and Access Managementu - Jakub Balada / VŠE Praha - 8 s.
 2. Tvorba software pro aktivní stereoskopickou projekci - David Březina, Tomáš Komenda
 3. Tvorba software pro uživatele se specifickými poruchami - Rostislav Fojtík, Veronika Fojtíková / Ostravská univerzita - 6 s.
 4. Datové modelování a typování - František Huňka / Ostravská univerzita , Ferdinand Mácha / Charonware Ostrava - 7 s.
 5. Systém pro evidenci softwarových licencí na Masarykově univerzitě - Martin Jakubička / MU Brno - 9 s.
 6. Framework pro řešení výpočetních úloh s omezujícími podmínkami - Petr Kahánek / Ostravská univerzita - 5 s.
 7. Efektívnosť IT projektu a IT firmy, to sú rôzné veci - Juraj Kubiš / Vysoká škola v Sládkovičove - 8 s.
 8. Programování a informační gramotnost ve znalostní společnosti - Branislav Lacko / VUT Brno - 9 s.
 9. Modelování kauzálních závislostí v prostředí Powersim Studio 2005 - Milena Macháčová / VŠB-TU Ostrava - 7 s.
 10. Super-duální Petriho sítě a jejich uplatnění při modelování distribuovaných programových systémů - Ivo Martiník / VŠB-TU Ostrava - 8 s.
 11. Outsourcing zefektívňuje podnikové procesy a zvyšuje kvalitu softvéru aj v malých a stredných firmách - Bohuslav Martiško / UMB Banská Bystrica - 7 s.
 12. Úvod do dotazovacího jazyka OQL - Vojtěch Merunka / ČZU Praha Suchdol - 8 s.
 13. Tři přístupy k tvorbě formálních ontologií - Rostislav Miarka, Alena Lukasová / Ostravská univerzita - 8 s.
 14. Návrh pohledů pro podnikovou architekturu - Josef Mikloš / IDS Scheer ČR - 8 s.
 15. Koncept architektury řízené modelem (MDA) a jeho realizace ve webové metodice UWE - Martin Molhanec / ČVUT Praha - 8 s.
 16. Novinky ve webových metodikách, metodika WebML a nástroj WebRatio - Martin Molhanec / ČVUT Praha - 8 s.
 17. Historie mimoškolní výuky programování u nás - Rudolf Pecinovský / VŠE Praha - 5 s.
 18. Moderní programovací techniky - Rudolf Pecinovský, Zbyněk Šlajchrt / VŠE Praha - 7 s.
 19. Nové přístupy k výuce předmětů softwarového vývoje - Jaroslav Škrabálek, Tomáš Pitner / MU Brno - 9 s.
 20. Databázová podpora evidence kontaminovaných míst na území ČR - Jaroslav Ráček, Tomáš Ludík / MU Brno, Jan Ministr / VŠB-TU Ostrava - 6 s.
 21. Výuka informačních technologií na vysokých školách - Miroslav Virius / ČVUT Praha - 6 s.

4/21 - text příspěvku - František Huňka / Ostravská univerzita , Ferdinand Mácha / Charonware Ostrava - 7 s.