34. <<< 2008 >>> Ostrava - EF VŠB-TU 29 příspěvků 205 stran *65 výtisků EF VŠB-TUO - - -

28. 5. - 30. 5. 2008

2008 1 2008 3 2008 4 2008 5

 

Příspěvky:
 1. Standard ISO/IEC 27001 a oblast vývoje a pořizování software - Ladislav Beránek / JCU České Budějovice - 7 s.
 2. Možnosti podpory podnikových procesů ze strany IT - Tomáš Brabec / Ústav informatiky AV ČR - 7 s.
 3. Bezpečnostní model založený na rolích (RBAC) a jeho realizace v XML security - Dagmar Brechlerová / ČZU Praha Suchdol - 7 s.
 4. Introduction to theory of scale free network and its application on cvut.cz domain - Jana Broncová, Tomáš Liška / ČTU Praha - 8 s.
 5. Agilní metodiky, jak dál? - Alena Buchalcevová / VŠE Praha - 5 s.
 6. Autentizace ve webových aplikacích - Milada Hrabalová / HZP Ostrava-Vítkovice - 6 s.
 7. Platforma X64 a přechod na 64 bitů - Aleš Keprt / UP Olomouc - 8 s.
 8. Správa paměti a zdrojů v .NET frameworku - Aleš Keprt / UP Olomouc - 8 s.
 9. Mobilní přístup, trendy a technologie v moderních IS - Tomáš Kozel, Filip Malý / Univerzita Hradec Králové - 7 s.
 10. Základní principy procesního přístupu k projektům informačních systémů - Vladimír Krajčík / Vysoká škola podnikání, a.s - 9 s.
 11. IT firma a meranie efektívnosti projektov - Juraj Kubiš / Siemens IT Solutions and Services - 9 s.
 12. Microprocessor development systems for the creation of real-time intelligent automation applications - Branislav Lacko / VUT Brno - 5 s.
 13. Evaluace procesů s využitím teorie omezení - Petr Lukasík / Ostravská univerzita - 7 s.
 14. Technologie RTSJ a její uplatnění při tvorbě aplikační a prezentační vrstvy portálových řešení - Ivo Martiník / VŠB-TU Ostrava - 9 s.
 15. Vzdelávanie na požiadanie (SAP Education On Demand) - Bohuslav Martiško / UMB Banská Bystrica - 7 s.
 16. Programming language C.C - Vojtěch Merunka / ČZU Praha Suchdol - 9 s.
 17. Architektonické rámce v podnikové architektuře - Josef Mikloš / IDS Scheer - 5 s.
 18. Rámcový procesní model - Jan Ministr, Martin Kuhn / VŠB-TU Ostrava - 4 s.
 19. Novinky ve webových metodikách - Martin Molhanec / ČVUT Praha - 7 s.
 20. Moderní programovací techniky - Rudolf Pecinovský / VŠE Praha - 5 s.
 21. Event-Driven Architecture and SOA - allies or enemies? - Bogdan Pilawski / Bank Zachodni Wroclaw - 8 s.
 22. Agilní vývoj webových aplikací v Grails - Tomáš Pitner / MU Brno - 8 s.
 23. Experience from agile adoption in distributed environment - Jaroslav Procházka / Ostravská univerzita - 8 s.
 24. Optimalizace databáze kontaminovaných míst - Jaroslav Ráček, Tomáš Ludík / MU Brno, Jana Sedláčková / VUT Brno - 4 s.
 25. Praha4D SW nástroje pro tvorbu virtuálního modelu města - Milan Šimůnek - 8 s.
 26. Softwarové metriky - stabilita systému - Vladimír Vaněk / Ostravská univerzita - 7 s.
 27. Support of locale-dependent behavior in C++, Java and .NET platform - Miroslav Virius / ČVUT Praha - 8 s.
 28. Moderní výuka programování - Radek Vystavěl / VSMIE Praha - 6 s.
 29. Komparace nástrojů využívaných k modelování procesů ve veřejné správě - Pavel Vlček / VŠB-TU Ostrava - 9 s.