32. <<< 2006 >>> Ostrava - EF VŠB-TU 27 příspěvků 208 stran 70 výtisků EF VŠB-TUO  - - -

5. 6. - 7. 6. 2006

2006 1 2006 3 2006 4 2006 5 2006 6

 

Příspěvky:
 1. Electronic invoices and payments - linking the value chains - Bogdan Pilawski / Bank Zachodni Wroclaw - 12 s.
 2. Novonky ve webových metodikách a metodika OntoWeaver - Martin Molhanec / ČVUT Praha - 9 s.
 3. Výuka programování podle metodiky Design Patterns First - Rudolf Pecinovský / Amaio Technologies - 6 s.
 4. Výuka objektového modelování pomocí Smalltalku - Vojtěch Merunka, Athanasios Podaras / ČZU Praha Suchdol - 10 s.
 5. Generické programování: cíle a možnosti implementace - Miroslav Virius / ČVUT Praha - 8 s.
 6. Free MX Cobol compiler and possibilities of using it - Vlastimil Čevela - 6 s.
 7. Některé aspokty tvorby knihoven v jazyce R - Ladislav Beránek / JCU – Jihočeská Universita - 7 s.
 8. Možnosti znovu použitia častí návrhových vzorov - Jaroslav Jakubík / Slovenská technická univerzita v Bratislave - 8 s.
 9. IT projekty a S-krivka - Juraj Kubiš / Siemens Business Services s.r.o. Bratislava - 8 s.
 10. Formalizace transformací v objektově orientovaných modelech - Oldřich Nouza / ČVUT Praha - 8 s.
 11. Techniky dolování dat s využitím SAS Enterprise Miner - Milena Macháčová
 12. Slovenské univerzity majú centrálny ekonomický systém - Bohuslav Martiško / UMB Banská Bystrica - 7 s.
 13. Metodická podpora vývoje orientovaného na služby - Alena Buchalcevová / VŠE Praha - 5 s.
 14. Testovací prostředky a testovaní postupy - Branislav Lacko / VUT Brno - 8 s.
 15. Reportingové informační systémy v oblasti životního prostředí - Jaroslav Ráček, Petr Brabec / MU Brno - 6 s.
 16. Využití případů užití a scénářů při tvorbě softwarového degignu - Josef Pavlíček / Sun Microsystems Czech s.r.o. - 5 s.
 17. Konceptuální modelování, formální základy a ontologie - Martin Molhanec / ČVUT Praha - 7 s.
 18. Agilní modelování a metoda BORM - Robert Pergl, Zdeněk Struska / ČZU Praha Suchdol - 11 s.
 19. Vývoj distribuovaných aplikací v systému Plaant - Rudolf Pecinovský / Amaio Technologies - 5 s.
 20. Metody odhadu pracnosti založené na modelu - Zdeněk Struska, Robert Pergl / ČZU Praha Suchdol - 8 s.
 21. Architektura orientovaná na služby - Štěpán Húsek, Tomáš Mayer / IBM Praha - 10 s.
 22. Reingeneering a modernizace softwarových systémů - Jan Pavlovič, Lukáš Kokrment, Marek Cikánek / MU Brno - 10 s.
 23. Prvky pro měření jakosti softwaru a dat - Jiří Vaníček / ČZU Praha Suchdol - 10 s.
 24. Testování software na platformě Java EE - Tomáš Pitner / MU Brno - 8 s.
 25. Bezpečnost it - zkušenosti se zaváděním - Milada Hrabalová, Otakar Fišer / Hutnická ZP Ostrava - 6 s.
 26. Kontroly v informačních systémech - Miroslava Dolejšová / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně - 8 s.
 27. Personální audit a jeho informačně-procesní podpora - Jan Ministr / VŠB-TU Ostrava - 5 s.

9/27 - text příspěvku - Juraj Kubiš / Siemens Business Services s.r.o. Bratislava - 8 s.

26/27 - text příspěvku - Miroslava Dolejšová / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně - 8 s.