25/27 - text příspěvku - Milada Hrabalová, Otakar Fišer / Hutnická ZP Ostrava - 6 s.