26/27 - text příspěvku - Miroslava Dolejšová / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně - 8 s.