6/29 - text příspěvku - Milada Hrabalová / HZP Ostrava-Vítkovice - 6 s.