6/21 - text příspěvku - Petr Kahánek / Ostravská univerzita - 5 s.