13/21 - text příspěvku - Rostislav Miarka, Alena Lukasová / Ostravská univerzita - 8 s.