5/31 - text příspěvku - Dušan Kajzar / Slezská univerzita v Opavě - 8 s.