@@@  |  ABC lexikon ^^^ menu  

PRŮVODCE EXPOZICÍ

   VÍTEJTE ve virtuální expozici na portálu prog-story  Technického muzea v Brně ^. Podobně, jako tradiční fyzické expozice, tak i my nabízíme návštěvníkům Prohlídkové okruhy (sekce) >>> menu s úvodní Mapou stránek >>> menu. Musíme ale respektovat výchozí podmínky, tj. nutnost průběžného vývoje, a nízkonákladovou formu realizace, která přináší některá omezení a nutnost publikovat i pracovní verze stránek. Proto je v Mapě stránek uváděn též aktuální stav rozpracovanosti a dole za tímto textem jsou postupně doplňovány vizitky s odkazy na stránky, které již nabízejí přiměřeně uspořádané informace.

   Zcela zásadní je, že portál funguje jako "tematický rozcestník v celosvětovém virtuálním prostoru" - z hlediska přístupu ke konkretním on-line zdrojům informací není totiž rozlišováno, zda se jedná o vlastní interní soubory, uložené na serveru prog-story anebo o externí stránky někde na druhém konci světa. Odkazovací vizitky externích stránek jsou pouze označeny kódem .e., aby je bylo možno spočítat.  

   Cíle expozice ^^^ hlavní menu rámcově definují celkový záměr a hlavní zájmovou oblast, kterou je rozvoj programování a nasazení výpočetní techniky v Československu přibližně mezi lety 1950 až 1990. Až na krátké období kolem r. 1968 byl v té době politicky blokován mezinárodní styk i výměna zkušeností z jedné strany a z druhé platilo embargo na strategicky důležité výrobky vč. výkonné VT. Centralizované socialistické hospodářství ČSSR, ani totalitní blok vedený Sovětským svazem jako celek, ale nedokázaly produkovat potřebné množství komponent a počítačů v kvalitě, výkonu a spolehlivosti, běžně dosahované ve vyspělých zemích.

   Přes tyto nepříznivé podmínky, se však i u nás už v té době firemní sálové počítače a minipočítače v širokém měřítku v národním hospodářství prakticky uplatňovaly. V oblasti programování, kde nad zaostávající technikou převažují myšlenkové algoritmy, pak byly využívány postupy se světem srovnatelné a vzhledem k nutnosti často řešit nestandardní situace někdy i výjimečné. Úkolem redaktora portálu je proto postupně objevovat, uchovávat a zpřístupňovat doklady především o této etapě naší technické historie. Obsahově jsou to dobové texty, fotografie nebo referáty z různých akcí a následně sepsané příspěvky či pamětnické vzpomínky.

Pro návštěvníky, kteří jsou zde poprvé jsme vybrali ukázky, co se lze na našem portálu dozvědět:

Vlastimil Čevela, Modřice - poslední aktualizace 1. května 2019