1998

...@@@  |  ABC lexikon ^^^ menu  

Hlavní milníky vývojového procesu a redakční práce, včetně oficiálně dohodnutých úkolů a souvisejících akcí.

* * * * * * * 2020

dohodnuté úkoly (8)

 v Brně dne 4. dubna 2020

  

* * * * * * * 2019

dohodnuté úkoly (7)

 • Kompletace a katalogizace příspěvků na portálu prog-story, které virtuálně doplňují fyzickou expozici počítače Minsk 22 v TMB
  realizace:
     . Minsky 1, 2/22 a 32 - vyráběné 1960-1975 ^
       na vizitku v rubrice PRŮVODCE EXPOZICÍ navazuje prospekt, dvě :rubriky a seznam (s) ke štítku ...
    
 • Vytvoření virtuální sbírky dokumentů na portálu prog-story, které popisují realizaci projektu Tesla 200 v letech 1969 až 1978 a doplňují fyzickou expozici Výpočetní technika v TMB
  realizace:

     . Tesly 200/300 - vyráběné 1969-1978 ^
     na vizitku v rubrice PRŮVODCE EXPOZICÍ navazuje prospekt, tři :rubriky ke konferenci 2019
     a seznamy (s) ke štítkům ...

v Brně dne 26.4. 2019


* * * * * * * 2018

dohodnuté úkoly (6)

 • Vytvoření vizitek s tematickou, autorskou a firemní katalogizací pro cca 270 příspěvků (celkem asi 2600 stran textu) druhých 10 ročníků seminářů "Programování / Tvorba SW Ostrava"
  realizace:
    
  1985-1994  >>  1985 - 1986 - 1987 - 1988 - 1989 - 1990 - 1991 - 1992 - 1993 - 1994 ... ^
    
 • Manuální vytvoření uživatelsky přehledné mapy stránek ve virtuální expozici
  (automatické řešení, nabízené free moduly redakčního systému, pro svoji podrobnost není použitelné)
  realizace:
     Mapa stránek

   

V Brně dne ... 2018 

 

* * * * * * * 2017

září - nová verze Joomla 3.8.0

září - První počítače v Brně

   3. ročník konferencí TM v Brně k historii programování a VT

dohodnuté úkoly (5)

V Brně dne ... 2017  

leden - Analogové počítače

 

* * * * * * * 2016

září - dohodnuté úkoly (4)

V Brně dne 1. září 2016
další realizované úkoly

září - Historie VT a PROGRAMOVÁNÍ

2. ročník konferencí TM v Brně k historii programování a VT

červen - nová verze redakčního systému Joomla 3.5.1

duben - dohodnuté úkoly (3)

 • Dokumentační zpracování příspěvků a fotografií z konference Ada 200 pro on-line publikaci ve virtuální expozici
  realizace:
     - M - akce 2015 - Ada 200 ^
    
 • Vytvoření slovníku témat, charakterizujících 55 let historického vývoje v oblasti programování, výpočetní techniky a využití počítačů pro připravovanou katalogizaci příspěvků ve virtuální expozici
  realizace:
     - Slovník témat ^ s navazujícími články a štítky, připravenými k využití při katalogizaci příspěvků

 

* * * * * * * 2015

prosinec - akce - Ada 200

1. ročník konferencí TM v Brně k historii programování a VT

listopad - dohodnuté úkoly (2)

 • Doplnění virtuální expozice o seznamy více než tisíce příspěvků ve 40 sbornících sbírkového souboru Programování a TSW 1975-2014
  realizace:
     - Programování a Tvorba SW 1975-2014 ve virtuální expozici ^
       po otevření stránky jsou seznamy přístupné z rozbalené nabídky jednotlivých ročníků v okruhu T vpravo
    
 • Vytvoření rozcestníku s odkazy na významná domácí i zahraniční muzea, virtuální expozice a stránky s tématikou programování a IT
  realiazace:
     - Muzea, virtuální expozice a webové stránky ^ - 12/2015 cca 100 článků, 04/2016 cca 120 článků

září - smlouvy o převzetí darů (1)

Podle současně uzavřených darovacích smluv byly jako bezúplatný dar pro sbírky Technického muzea v Brně předány

2 sady tištěných sborníků ze 40 ročníků seminářů
Programování 1975 - Tvorba softwaru 2014
včetně CD Prog-Tsw 1975-2004

předávající: Vlastimil Čevela - Modřice, Branislav Lacko - Lysice
přebírající: Jaroslav Pipota - Technické muzeum v Brně
Předání sborníků Prog-Tsw 1975-2014 do TM v Brně ^ - foto, podrobný záznam o předání
 
   Sborníky obsahují celkem 9.609 stran, na kterých je 1.058 příspěvků od 637 různých autorů z několika stovek organizací - během 40 let byly vydány v celkovém nákladu 8.955 výtisků.
 
   Svým rozsahem, historickou dobou trvání i šíří záběru, spolu z pohledy ze širokého spektra praktických programátorů i akademické obce lze tento sbírkový soubor právem považovat za unikátní doklad k historii programování v ČSSR a následně v Česku i na Slovensku.

 

červen - dohodnuté úkoly (1)

 • Návrh flexibilní struktury prohlídkových okruhů virtuální expozice a její realizace
  realizace:
     - vodorovná hlavní nabídka na každé stránce
     - svislá rozbalovací nabídka "Prohlídkové okruhy" (sekce), A, B, C, D, E - H, M, P, R na každé stránce
    
 • Pořízení digitálního datového obsahu a vytvoření stránek, dokumentujících nasazení několika tisíc RVHP počítačů EC/JSEP a SM/SMEP v 70-tých a 80-tých letech min. století v bývalém Československu
  realizace:
     - 1989 - Ročenka Sdružení uživatelů JSEP a SMEP ^ - podklad s odkazy na výsledky
     - Firemní počítače EC a SM ^ - pracovní seznam cca 3500 instalací v letech 1974 - 1988

duben - testování expozice (1)

Testování úvodní stránky, skladby hlavní nabídky a členění do prohlídkových okruhů
<<<^  Test 1504-19 - zadání, výsledky a závěry vč. seznamu posuzovatelů (15 lidí)

duben - nová verze redakčního systému Joomla 3.4.1

 

* * * * * * * 2014

prosinec - uzavření smlouvy o spolupráci

Dne 8. 12. 2014 byla uzavřena smlouva o spolupráci na téma

Programování a projektování aplikací IT,

kterou mezi sebou uzavřeli Technické muzeum v Brně a redaktor virtuální expozice.
Cílem smlouvy je realizace námětu, jehož obsahem je

 • obohacení sbírkového fondu muzea o fyzické předměty, digitální záznamy
  a pamětnické vzpomínky na výše uvedené téma
    
 • vytvoření nové samostatné internetové virtuální expozice muzea,
  dokumentující vznik a vývoj nového inženýrského oboru programování,
  který pomocí výpočetní techniky vytváří konkretní aplikace

  rámcovým historickým vymezením je období let 1965 až 2005 na území bývalého Československa
  a nástupnických států České a Slovenské republiky

 • pokud bude vytvoření virtuální expozice úspěšné,
  mohla by být rozšířena o expozici k historickému jazyku COBOL,
  současné programovací jazyky apod.

garant expozice ze strany muzea: Jaroslav Pipota
redaktor věcného obsahu expozice: Vlastimil Čevela
Historie programování aplikací VT a IT na webu Technického muzea v Brně ^ - rekapitulace redaktora

listopad - spuštění virtuální expozice

Na serveru Technického muzea v Brně spuštěna první verze virtuální expozice, pod redakčním systémem Joomla! (zatím pouze na adrese s čísleným kódem) a současně byla zahájena konkretní práce redaktora.

autorské texty redaktora ke koncepci expozice:

správce redakčního systému Joomla! na webu TMB: Roman Kučera

září - předložení projektového záměru

Programování a projektování aplikací IT ^ (dokument)

   Tento pracovní projektový záměr navazuje na existující sbírku a připravovanou expozici o výpočetní technice v Technickém muzeu v Brně (TMB). Jeho cílem je v rámci aktivit TMB vytvořit virtuální expozici, dokumentující vznik a vývoj inženýrského oboru programování, který prostřednictvím výpočetní techniky vytváří konkretní aplikace.

autor a předkladatel projektového záměru: Vlastimil Čevela