... systémový přístup je základní metodickou výbavou ve všech oblastech moderní praxe a vědeckého výzkumu ...

Metoda systémového přístupu se rozvinula z nutnosti řešit mimořádně složité úkoly při rozsáhlém nasazení sálových počítačů pro podporu řízení velkých firem a institucí ve druhé polovině 20. století. ČeV, duben 2019