Tesla - Výzkumný ústav pro sdělovací techniku A.S.Popova, 4 s.

19, 20, 21, 22

19

20

21

22