Svatopluk Průcha - Výzkumný ústav telekomiúnikací Tesla, 4 s.

23, 24, 25, 26

23

24

25

26