8/36 - text příspěvku - Milada Hrabalová, Otakar Fišer / HZP - 6 s.