32/36 - text příspěvku - Vladimír Šmíd / Masarykova univerzita - 8 s.